dilluns, 18 d’agost de 2008

Graelles

Un amable lector (inicials R. T.) m'envia una curiosa fotografia que va fer durant una visita recent a Jerusalem. M'explica que es tracta d'un gravat fet en una pedra que pavimentava el carrer en època romana. Situa la peça a dins o prop del Praetorium. De fet, no és gaire diferent de certes graelles que sovint trobem gravades en rocs de murs d'esglésies, lloses o en pedra viva al Principat d'Andorra. Sobta una mica tal coincidència formal en punts tant distants. No cal perdre de vista, però que ambdues zones (el Pirineu i Jerusalem) van restar sota influència romana. Potser hi hagi simbologia que curiosament compartim malgrat les diferències culturals.

Una altra possibilitat a contemplar fóra la de l'universalitat de certs símbols. La creu en seria un, a partir del qual es generen moltes variacions de creus pròpiament dites (gregues, llatines, etc.), però també de nusos, llaços, lauburus, esvàstiques, etc. D'altres serien formes basades en el cercle i les seves deformacions i alteracions. D'altres formes estarien basades en línies, que poden entrecreuar-se o no. Quan unes línies en tallen d'altres poden formar graelles, quadrícules, triangles, rombes, etc. Aquest darrer grup és el cas que ens ocupa.

S'ha especulat si aquesta mena de gravats no podrien ser una mena de taulers de joc. La veritat és que donat que sovint les figures són extremament menudes, jo sóc contrari a proposar una finalitat exclusivament lúdica d'aquesta mena de gravat.